Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretická geodézie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TG2 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Princip technologie GNSS. Pohyb GNSS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.

Požadavky:

vysokoškolská matematika a základy fyziky

Osnova přednášek:

1. Vysvětlení pojmu GNSS (globální navigační družicové systémy).

2. Geodetické základy - souřadné systémy, referenční elipsoid, geoid.

3. Pohyb družic GNSS v tíhovém poli Země.

4. Princip funkce GNSS, kódová měření.

5. Fázová měření GNSS.

6. Specifika některých systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).

7. Statistické metody v aplikacích GNSS,

8. Zpracování měření GNSS, aplikace statistických metod.

9. Chyby ovlivňující měření GNSS a jejich odstraňování.

10. Problém řešení celočíselných ambiguit.

11. Navigační aplikace GNSS.

12. Přesné geodetické aplikace GNSS.

13. Mezinárodní spolupráce v oblasti GNSS. Zdroje dat GNSS.

Osnova cvičení:

cvičení jsou zadávána v průběhu výuky, jedná se o příklady a výpočty

Cíle studia:

Cílem studia je ozřejmění pohybu družic v tíhovém poli Země, princip GNSS a základní technologie měření.

Studijní materiály:

Mervart, L.: Základy GPS, ČVUT Praha, 1993

Mervart, L.: Globální polohový systém, ČVUT Praha, 1994

Mervart, L., M. Cimbálník: Vyšší geodézie 2, ČVUT Praha, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110906.html