Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GIS 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155GIS1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS.

1.Úvod, definice a aplikační oblasti a druhy GIS

2. Historie vývoje GIS

3. Prostor v GIS, geografická informace, objektový x rastrový GIS

4. Topologické vlastnosti geometrických typů, kontrola topologie

5. Popisná data v GIS. Časový rozměr

6. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů - modely

7. Geometrické typy v rastrové reprezentaci

8. Trojrozměrná data, digitální modely terénu, reliéfu a povrchu

9. Manipulační a analytické funkce - geometrie vektorových dat

10. Manipulační a analytické funkce atributových dat, dotazy

11. Spojená analýza prostorových dat - funkce v okolí, topografické funkce

12. Strukturování rastrových dat

13. Vstup dat do databáze, restrukturalizace dat, generalizace dat

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1.Úvod, definice a aplikační oblasti a druhy GIS

2. Historie vývoje GIS

3. Prostor v GIS, geografická informace, objektový x rastrový GIS

4. Topologické vlastnosti geometrických typů, kontrola topologie

5. Popisná data v GIS. Časový rozměr

6. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů - modely

7. Geometrické typy v rastrové reprezentaci

8. Trojrozměrná data, digitální modely terénu, reliéfu a povrchu

9. Manipulační a analytické funkce - geometrie vektorových dat

10. Manipulační a analytické funkce atributových dat, dotazy

11. Spojená analýza prostorových dat - funkce v okolí, topografické funkce

12. Strukturování rastrových dat

13. Vstup dat do databáze, restrukturalizace dat, generalizace dat

Osnova cvičení:

1. Úvod do práce v prostředí ArcGIS,

2. Datové formáty, geodatabáze

3. Vektorová data, atributové dotazy

4. Vektorová data, prostorové dotazy

5. Vektorová data, prostorové funkce

6. Rastrová data, mosaic dataset, souřadnicové připojení

7. Práce s externími daty (XLS, CSV), souřadnicové připojení vektorových dat

8. Tvorba vlastní geodatabáze, vektorizace

9. Webové mapové služby (WMS, WFS, WCS), připojení v GIS

10. ArcGIS Online

11. Data veřejné správy (WMS, INSPIRE, VFK), otevřená data (OSM, VFR)

12. Zkušební zápočtový test

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Student se bude schopen porozumět filosofii a možnostem převedení reálného světa do digitálního prostředí.

Studijní materiály:

!Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

!Konecny, G. (2014): Geoinformation, Taylor & Francis, 436 str. ISBN 978-1-4200-6856-6

!Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.

?Hlásny, T. (2007): Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy, Zephyros &Národné lesnícké centrum - Lesnický výskumný ústav Zvolen.160 str.

Poznámka:
Další informace:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/1551GIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110606.html