Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fotogrammetrie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155FTG1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Jan Pacina
Cvičící:
Jindřich Hodač
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké a pozemní laserové skenování - přehled.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké laserové skenování.

Osnova cvičení:

stereoskopické zkoušky očí, kalibrace kamer, jednosnímková fotogrammetrie - tvorba fotoplánu (Topol nebo SimPhoto), průseková fotogrammetrie-tvorba modelu malého objektu (Photomodeler), tvorba ortofota z dat z dronu (Agisoft Metashape)

FTG1 - pozemní fotogrammetrie

U1. technická fotografie

U2. kalibrace digitální neměřické kamery

U3. jednosnímková metoda - fotoplán

U4. průseková metoda - 3D model

U5. metoda obrazové korelace IBMR - 3D model+ortofoto

U projekt PhotoPa - sběr dat pro U3 a U4

Webové stránky předmětu

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50

Cíle studia:

Student se naučí využívat digitální a analytické metody zejména v pozemní fotogrammetrii, úvod do letecké fotogrammetrie, leteckého a pozemního laserového skenování.

Studijní materiály:

Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6

Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4

Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.

Poznámka:
Další informace:
https://lfgm.fsv.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110506.html