Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výuka v terénu GP (1 týden)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155VGP KZ 1 2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Vyskočil
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Náplň je tvořena sedmi úlohami, které v pěti dnech řeší studenti ve dvou- až čtyřčlenných týmech. GNSS, laserové scannování, velmi přesná nivelace - digitální nivelační přístroj, trigonometrická nivelace, vyhledávání podzemník vedení a další. Úlohy jsou průběžně obměňovány a inovovány.

Požadavky:

Aktivní účast na všech sedmi úlohách.

Zpracování technických zpráv v určených skupinách.

Osnova přednášek:

SOU: Určení součtové konstanty

- určení SK tří totálních stanic a jednoho hranolu s vyrovnáním

TRG: Trigonometrická nivelace

- určení výškové sítě současným měřením délek a zenitek pomocí totální stanice, vyrovnání

VED: Vyhledání podzemních vedení

- lokalizace inženýrských sítí pomocí vnějších znaků a detekce magnet.pole kolem vodiče

VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003 a DNA03

- určení výškové sítě metodou velmi přesné nivelace

LAS: Laserové scannování objektu

- měření a zpracování laserového scannování

FAS: Zaměření fasády

GNSS: Globální navigační satelitní systémy

- statická metoda + RTK, určení lokálního klíče, vytyčování a kontinuální měření

Osnova cvičení:

SOU: Určení součtové konstanty

- určení SK tří totálních stanic a jednoho hranolu s vyrovnáním

TRG: Trigonometrická nivelace

- určení výškové sítě současným měřením délek a zenitek pomocí totální stanice, vyrovnání

VED: Vyhledání podzemních vedení

- lokalizace inženýrských sítí pomocí vnějších znaků a detekce magnet.pole kolem vodiče

VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003 a DNA03

- určení výškové sítě metodou velmi přesné nivelace

LAS: Laserové scannování objektu

- měření a zpracování laserového scannování

FAS: Zaměření fasády

GNSS: Globální navigační satelitní systémy

- statická metoda + RTK, určení lokálního klíče, vytyčování a kontinuální měření

Cíle studia:

Student se naučí řešit v týmu jednoduché projekty, napměří a zpracuje data, vyzkouší různou geodetickou měřickou techniku.

Studijní materiály:

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, 1996, ISBN-13: 978-1580538947,

[3] Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, 2001, ISBN-10: 0970954425

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155VGP_V%C3%BDuka_v_ter%C3%A9nu_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110206.html