Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z Fyziky II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2023012 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky II. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

Elektromagnetická indukce.

Elektromagnetické pole.

Geometrická optika.

Vlnová optika.

Základy kvantové fyziky.

Vlnová mechanika.

Atomová fyzika.

Fyzika atomového jádra.

Osnova cvičení:

Elektromagnetická indukce.

Elektromagnetické pole.

Geometrická optika.

Vlnová optika.

Základy kvantové fyziky.

Vlnová mechanika.

Atomová fyzika.

Fyzika atomového jádra.

Cíle studia:

Cílem předmětu je formou řešení příkladů prohloubit znalosti v obecné fyzice.

Studijní materiály:

Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3085206.html