Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Náhodné množiny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01NAM ZK 4 2+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Studenti se seznámí se základy teorie náhodých množin, jejich základními pravděpodobnostními modely, statistickými analýzami a aplikacemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do náhodých množin

2. Steinerova formule

3. Booleovský model

4. Kontaktní distribuční funkce, prostorová korelační funkce

5. Charakteristiky tvaru

6. Bodové procesy dané hustotou

7. Quermass-interakční proces

8. MCMC simulace náhodných množin

9. Statistická analýza založená na simulacích

10. Maximální věrohodnost pro náhodné množiny

11. Takacs-Fikselova metoda

12. Kótované náhodné množiny

13. Analýza digitálního obrazu

14. Aplikace náhodných množin

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01XP01NAM.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3063406.html