Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Electrical Transfer of Signals

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141506 Z,ZK 4 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přenos signálů v měřících soustavách. Elektromagnetické

kompatibilita.

Elektronické měřící obvody a uprava signálu

pro přenos.

Požadavky:

Absolvování cvičení na nichž posluhač sestaví, oživí a odměří elektronické obvody.

Zápis o měřeních a jejich vyhodnocení do pracovního

sešitu,

Ústní zkouška dle základních témat přednášek

Osnova přednášek:

1.Přenos signálů v metalickém vedení, adaptace impedancí.

2. Způsoby přenosu rušení , kapacitní způsob, indukčnít způsob, galvanicky zásahu.

3. Elektromagnetická kompatibilita, metody odrušení.

4. Galvanické oddělení analogových a digitálních signálů.

5. Optické prostředeky pro přenos signálů, optočleny, optokabely.

6. Proudová smyčka, chyby přenosu analogového měření a přenosu.

7. Normy pro analogové a digitální přenosy signálu.

8. Přesné operační zesilovače. Multiplexery, analogové a digitální.

9. Elektronické měřící obvody pro senzory s U, Q, výstupů T

10. Elektronické měřící obvody pro senzory s R, L, C výstupů

11. Napájecí zdroje, zdroje referenčního napětí, generátory průběhů impulsů.

12. Příklady z analýzy vibrací a systémem nerovností motorů.

13. Časová rezerva.

Osnova cvičení:

1. Orientace práce v laboratoři, nástroje a pomůcky pro elektroniku. Měření parametrů vedení, koaxiální, dvoulinka, kroucené, Zo, útlum, odrazy. Určení složek přenosu rušícího signálu

2. Sestavení a odzkoušení pulzního generátoru .

3.Měření statických a dynamických charakteristik optočlenu.

4.Měření na optokabelu a jeho koncových převodníků, přenos, vliv deformací

5.Sestavení a odzkoušení proudového konvertoru

6.Sestavení a odzkoušení referenčního nebo výkonového zdroje.

Cíle studia:
Studijní materiály:

HRDINA Z., VEJRAŽKA F.: Signály a soustavy,ČVUT-FEL, 2000,

ISBN 80-01-01726-5

JENČÍK J., VOLF J.: Technická měření. ČVUT-FS, 2002,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2993506.html