Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukce a projektování motorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221155 Z,ZK 5 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Roztřídění a oblasti použití turbinových motorů. Vstupní ústrojí, ochrana vstupu. Osové, odstředivé a smíšené kompresory. Charakteristiky, stabilita, regulace. Spalovací komory - druhy, charakteristiky. Kinetika hoření, stabilizace plamene, dokonalost spalování, teplotní pole, tlakové ztráty. Turbíny osové a radiální. Charakteristiky, chladicí systémy turbín. Výstupní soustavy, obraceče tahu. Konstrukční moduly. Soustavy skříní, tělesa ložiskových opor, soustavy rotorů. Motorové závěsy. Sekundární vzduchové systémy a jejich prvky. Mazací systémy. Palivové soustavy. Spouštění motorů. Materiály a speciální technologie. Vývoj, výroba a provoz turbínových motorů. Legislativa provozu motorů. Dopad provozu motorů na životní prostředí.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Roztřídění, pracovní principy, konstrukční uspořádání a základní parametry letadlových turbínových motorů

2. Vstupní systémy, nadzvukové, podzvukové. Regulace, konstrukční uspořádání. Ochrana vstupu.

3. Kompresory, axiální, odstředivé, smíšené. Požadavky, funkce, regulace, charakteristiky. Konstrukční řešení.

4. Spalovací komory, požadavky, funkce, charakteristiky. Konstrukční uspořádání. Komory přídavného spalování

5. Turbíny axiální, radiální. Požadavky, funkce, charakteristiky. Chlazené turbíny. Radiální vůle

6. Výstupní systémy. Konstrukční uspořádání, regulace, obraceče tahu, vektorování tahu

7. Pomocné vzduchové systémy, základní konstrukční prvky. Osová síla, ložiska. Řízení provozních vůlí

8. Pracovní oběhy, charakteristiky, rovnovážné a nerovnovážné chody, zvyšování tahu a výkonu motorů

9. Reduktory, skříně pohonů. Základní konstrukční prvky. Měřiče tahu, krouticího momentu

10. Soustavy skříní, motorové závěsy, rotorové systémy, hřídele

11. Systémy mazací a palivové. Systémy regulace a řízení motorů. Spouštění a zapalování

12. Provoz, údržba, sledování stavu, opravy motorů, poškození cizími předměty, omezení letové způsobilosti

13. Zkoušení motorů a jejich částí, předpisy letové způsobilosti, certifikace

14. Modulovost, nové trendy v konstrukci motorů. Proces vývoje, motory a životní prostředí

Osnova cvičení:

1.Výpočet tahu a výkonu turbinových motorů

2.Ideální propulsor, propulsní účinnost

3.Standardní atmosféra, redukce výkonových parametrů turbinových motorů

4.Proudění a ztráty ve vstupním ústrojí

5.Jednorozměrový návrh axiálního a odstředivého kompresoru

6.Výpočet tlakových ztrát ve spalovacích komorách

7.Jednorozměrový návrh axiální turbíny

8.Výpočet tlakových ztrát ve výstupních soustavách

9.Výpočet axiální síly rotoru turbinového motoru

10.Průtok součástmi sekundárních vzduchových cest

11.Charakteristiky jednotlivých částí turbinových motoru a práce s nimi

12.Výpočet pracovního oběhu tryskového motoru

13.Výpočet pracovního oběhu turbovrtulového a turbohřídelového motoru

14.Výpočet rovnovážných a nerovnovážných chodů turbínových motorů

Cíle studia:

Vysvětlit princip pohonu letadel z hlediska vyvození tahu a jeho energetické náročnosti.

Vysvětlit princip funkce turbínových letadlových motorů dle typu motorů.

Seznámení s tepelnými oběhy jednotlivých druhů turbínových motorů a s jejich konstrukčními schématy Vysvětlit proces energetických transformací v letadlových pohonných jednotkách.

Vysvětlit konstrukční řešení jednotlivých částí a systémů turbínových motorů.

Vysvětlit provozní charakteristiky letadlových pohonných jednotek, škrtící, rychlostní a výškové charakteristiky.

Seznámení s procesem vývoje, výroby a provozu turbínových motorů a příslušnou legislativou.

Vysvětlit působení provozu motorů na životní prostředí, zejména hluk a emise škodlivých látek z letadlových motorů a způsoby jejich snižování.

Studijní materiály:

?Kamenický, Linhart: Konstrukce leteckých motorů, učebnice U-781/I a II, Brno 1986

?Hanus, Pohon letadel, ČVUT, 1997

?Růžek, Kmoch: Teorie leteckých motorů, U-1275/I a II, 1979

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2991706.html