Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Academic Writing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
PI-AWR.1 ZK 0 2C
Garant předmětu:
Petr Kroha
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Publikování je důležitou a vyžadovanou součástí výzkumné činnosti. Nejde jen o to, výzkumné výsledky získat, ale také o to, uplatnit je formou publikace. Pro doktorandy to může být součást rozhodující a může mít i značný existenční dopad, tj. může významně ovlivnit, zda obhájí své dizertační práce a zda zůstanou na výzkumném pracovišti.

Přednáška je primárně určena pro studenty prvního ročníku doktorandského studia, kteří nemají s publikováním velké zkušenosti. Studenti z jiných typů studia a jiných ročníků jsou na přednášce vítáni. Možnost vypracovat referát a získat zápočet bude ale vzhledem k časové náročnosti přednášejícím omezena na základě skladby přihlášených studentů.

Přihlášky na seminář:

E-mailem na: kroha@informatik.tu-chemnitz.de

Uveďte prosím:

?Jméno a příjmení

?Fakultu, ročník a typ studia (doktorandské, magisterské, ...)

?Zkušenosti s psaním odborných vědeckých publikací (např. diplomová práce, publikace na konferenci XYZ 2009 apod.)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Připravit studenty na psaní odborných článků a referátů.

Studijní materiály:

Literatura:

Swales, J.M., Feak, Ch., B.: Academic Writung for Graduate Students - A Course for Nonnative Speakers of English. University of Michigan, 1994.

Štěpánek, L., de Haaff, J. a kol.: Akademická angličtina (Academic English). Grada, 2011.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/PI-AWR/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/PI-AWR/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2950806.html