Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SDI1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a

formální požadavky na diplomové práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobě

diplomové práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu diplomové práce. Po každé

prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení.

Požadavky:

Místnost s projektorem, počítač.

Osnova přednášek:

1. Informace o průběhu vypracování diplomové práce a státních závěrečných zkouškách.

2. Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na diplomovou práci: struktura dokumentu, reference,

citace, rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3. Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4. Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5. Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků.

Osnova cvičení:

1. Skladba odborné zprávy, povinné části

2. Běžné chyby

3. Skladba prezentace odborných výsledků

4. Běžné chyby v prezentacích

5. Prezentace jednotlivých studentů

Cíle studia:

Znalosti:

Struktura odborné zprávy, struktura prezentace výskledků vědecké práce.

Schopnosti:

Napsat odbornou zprávu, seznámit s jejími výsledky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0633-4.

Doporučená literatura:

[2] Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2903106.html