Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doktorandská propedeutika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D05DRP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Gazda, Václav Liška
Přednášející:
Jitka Cirklová, Jan Gazda, Pavla Voříšková
Cvičící:
Jitka Cirklová, Jan Gazda, Pavla Voříšková
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Studentům doktorského studijního programu kurz přispěje ke získání znalostí a dovedností rozvíjející jejich didaktické a odborné dovednosti směrem k aktivnějším metodám jejich výukové praxe (oproti tradičnímu modelu přednášky / diskuse). Mezioborové prostředí kurzu vede studenty k tomu, aby nazírali na odborné i pedagogické problémy z různých úhlů pohledu od odborných, přes didaktické až po psychologické a morální aspekty učitelské profese.

Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru myšlení a motivace k učení a osobnostním rozvoji. Studenti se naučí zásady formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámí se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci.

Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování.

Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

Požadavky:

Vypracování zadané práce a její prezentace - v takové vědecké kvalitě, že text může být základem pro odborný článek.

Osnova přednášek:

1. Pojetí a přístupy k pedagogické profese, práce se svým vnitřním nastavením pedagoga i studenta.

2. Typy myšlení a učení (kultivace dovednosti učit sebe / vyučovat jiné, Myšlení rychlé a pomalé).

Inspirace, které z toho plynou pro práci s lidmi.

3. Vytváření bezpečného prostředí při výuce. Jaké typy úkolů vedou k dovednostem 21. století.

Práce se skupinou – nastavení kooperace, nastavení cílů, norem. Dynamika skupiny, práce se skupinou.

4. Práce se metodami vzdělávání a rozvoje I.

Portfolio vzdělávacích metod – ukázky, možnosti a limity využití.

5. Vědecká práce.

6. Vědecké publikování .

7. Práce s metodami vzdělávání a rozvoje II. Ukázky metod, problematika různých vzdělávacích potřeb – nadaní studenti, poruchy soustředění, prokrastinace.

8. Workshop. Jak si plánovat výuku (didaktický cyklus)

Diskuse nad plány studentů.

9. Zpracování obrazové informace, systémy prezentace.

10. Postporcessing.

11. Autorské právo.

12. Strukturované, formativní hodnocení, zpětná vazba. Předcházení a řešení konfliktních situací v komunikaci a ve výuce.

13. Sebereflexe a profesní psychohygiena

Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena v kontextu profese pedagoga. Nástroje, které umožňují problému předcházet. Prevence aktivní cestou. Zdroje a příčiny přetížení.

Setkání probíhají v učebně B-879 od 13:00 v pondělky, dle rozpisu pro každý semestr 16.10., 23.10., 30.10., 13.11., 27.11., 4.12., 11.12.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Získat znalost základních didaktických postupů při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů a cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Naučit se zásadám formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámit se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci.

Studijní materiály:

Breaux Annette, Rychlá pomoc pro učitele, 60 řešení náročných situací, Portál, s.r.o. 2020.

Čapek a kol., Uč jako umělec, Malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách, Jan Melvil Publishing 2020.

Čapek Robert, Líný učitel, Jak učit dobře a efektivně, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2018.

Čapek Robert, Moderní didaktika, Grada 2015.

Čapek Robert, Příkazová, Smejkal, Učitel a syndrom vyhoření, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2021.

Gabašová Jitka, Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2019.

Gordon Thomas, Škola bez poražených, praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem, Malvern 2019.

Hendrick Carl, Macpherson Robin, Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí, Universum 2021.

Janderková Dita, Ženatová Zdenka, Rozvoj učitele a péče o sebe, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2019.

Kolektiv autorů, Netradiční metody ve výuce, Generation Europe, o.s. 2021.

Stirná Dagmar, Metody aktivního vyučování, Spolupráce studentů a žáků ve skupinách, Portál, s.r.o. 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2877006.html