Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy patologické fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZPF ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vyučovaný předmět přináší ucelený přehled o patofyziologii orgánových systémů vycházející ze znalostí jejich normálních funkcí. Pozornost je zaměřena především na poruchy orgánových funkcí, vedoucích ke vzniku specifických patofyziologických syndromů. Znalost těchto obecných patofyziologických mechanizmů je zásadní pro pochopení geneze konkrétních onemocnění.

Požadavky:

Zkouška – písemný test.

12 otevřených otázek s krátkou tvořenou odpovědí s vymezenou strukturou.

Při opakování nový písemný test v jiné verzi (A – K).

Čas testu: 30 minut.

Do pravého horního rohu napsat čitelně jméno a příjmení, datum testu.

Vyhodnocení testu: dle klasifikační stupnice, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1.týden: Základní terminologie, definice, klasifikace, nemoc, bolest, zánět.

2.týden: Buňka, nádorové bujení, poruchy vývoje, stárnutí, smrt buňky.

3.týden: Patofyziologie endokrinního systému.

4.týden: Patofyziologie trávicího systému.

5.týden: Patofyziologie imunitního systému, stres.

6.týden: Patofyziologie kardiovaskulárního systému.

7.týden: Patofyziologie krve a krvetvorných orgánů.

8.týden: Patofyziologie poruch metabolismu.

9.týden: Patofyziologie nervového systému.

10.týden: Patofyziologie respiračního systému.

11.týden: Patofyziologie uropoetického systému.

12.týden: Patofyziologie pojivové tkáně a svalů.

13. týden: Patofyziologie vnitřního prostředí.

14.týden: Dotazy, diskuse, opakování.

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

1.NEČAS, K. a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2006.

2.NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (1. část). Praha: Karolinum, 2009.

3.NEČAS, K. a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů (2. část). Praha: Karolinum, 2009.

4.ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 2015.

5.SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2012.

6.VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2012.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846506.html