Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFORU3 KZ 10 160XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFOPR1
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFOPR2
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFOAR1
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFOAR2
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFORU1
Podmínkou zápisu na předmět 17PBFORU3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17PBFORU2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je získání základních praktických dovedností fyzioterapeuta.

Program cvičení je dán rozsahem teoretické části výuky. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz. Předmět mohou absolvovat pouze studenti, kteří mají splněný předmět Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I, Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praxi, praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu rehabilitačního ústavu. Pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky. Hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu , komunikace , práce v týmu.

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. Tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. (6 týdnů).

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

Stanovení cvičební jednotky dle diagnozy a stavu pacienta

Samostatné vedení terapie po supervizi

Práce na lůžkovém a ambulantním oddělení v plném rozsahu

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Kolár,P et kol.:Rehabilitace v klinické praxi,Galén 2009.

[2] Lewit, K.: Manipulacní lécba v myoskeletální medicíne, Praha 2004

[3] Gross, J.: Vysetrení pohybového aparátu, Poznání 2006

[4] Doporucená literatura

[5] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vysetrovací metody hybného systému. Brno, IDVPvZ, 1997., s. 135

[6] Janda,V.: Funkcní svalovy test. Praha, Grada, 1996, s. 325

[7] Janda, V., Pavlu, D.: Goniometrie. Brno, IDVPvZ, 1993, s. 108

[8] Kittel, A.: Myofunkcní terapie. Praha, Grada, 1999, s. 111

[9] Norkin, CC.,White ,JD.: Measurement of point morión:A Guide to Goniometry. Philadelphia, F.A.Davis, 1995

[10] Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997, s. 271

[11] Tichy, M.: Dysfunkce kloubu, Praha 2007

[12] Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postizením

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841506.html