Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecké konstrukce a stavba letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221103 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět má vstupní charakter pro konstrukční obor letadlová technika. Seznamuje se základními konstrukčními schématy, silami působící na letecké konstrukce, leteckými materiály a s funkcemi řídicích ploch. Je podána filozofie bezpečnosti, spolehlivost, pevnostních průkazů a leteckých předpisů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Historie a vývoj letectví, dělení letadel, a jejich základní části a systémy letounů

2. Bezpečnost, spolehlivost, letová způsobilost. Mezní stavy konstrukcí, pevnostní průkaz. Letecké předpisy

3. Násobek, obratové zatížení, obratová obálka násobků

4. Poryvová zatížení, poryvový násobek poryvová obálka násobků,

5. Rozložení aerodynamických a hmotových sil po konstrukci nosné plochy.

6. Letecké materiály

7. Tenkostěnné letecké konstrukce. Konstrukční schémata křídel

8. Prostředky pro zvýšení vztlaku, odporu a kormidla příčného řízení.

9. Konstrukční schémata trupů, přetlakování

10. Ocasní plochy. Konstrukce, podélná a směrová stabilita a řiditelnost

11. Síly v řízení, odlehčení, vyvážení (trim)

12. Podvozek

13. Aeroelasticita

Osnova cvičení:

1. Aerodynamické síly a momenty ? část I.

2. Aerodynamické síly a momenty ? část I.

3. Násobek v obratu.

4. Poryvový násobek.

5. Obálka násobků.

6. Zatížení křídla

7. Pevnost tenkostěnných konstrukcí

8. Pevnost křídla.

9. Podélná stabilita.

10 Laboratoř leteckých konstrukcí ? pevnostní zkouška letecké konstrukce.

11. Síly v řízení, závěsový moment.

12. Tlumení podvozku.

13. Znalostní test

Cíle studia:

Seznámit a naučit základům oboru stavby letadel. Pochopit filozofií návrhu leteckých konstrukcí (zatížení, mezní stavy konstrukcí) ve vtahu k bezpečnosti, spolehlivosti a jejich průkazy požadované na letecké předpisy.

Studijní materiály:

?Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997,ISBN 80-01-01671-4

?Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0

?Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II, skripta ČVUT, Praha, 2004 a 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2833706.html