Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20SYN Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, seznámení s vybranými nástroji identifikace složitých systémů, zpodrobnění vybraných typů úloh systémového inženýrství. Příklady využití metod a nástrojů systémového inženýrství.

Požadavky:

základní poznatky z matematiky a fyziky, rutinní znalost úloh systémové analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznatkově přiblížit podstatu celostního myšlení, zvládnutí průmětu nástrojů systémové analýzy do inženýrských úloh ovládání a projektování systémů, utřídění pojmů a nástrojů systémového přístupu pro běžná řešení praktických úloh. Schopnost optimalizace postupu řešení inženýrských úloh prosřednictvím hledání systémových struktur problémů.

Studijní materiály:

Vlček, J.: Systémové inženýrství, Praha, ČVUT, 1999

Petr, J.: Projektování systémů. ČVUT, Praha 1992

Novák, M. - Votruba, Z. - Šebesta, V.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, skripta ČVUT, 2003

Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z.: Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems, monografy, NNW, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2830406.html