Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomika dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EDO Z,ZK 6 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Doprava v ČR v evropském a světovém kontextu, technicko-ekonomické charakteristiky jednotlivých dopravních módů, dopravní park, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura, specifika kalkulace nákladů v dopravě, metody kalkulace nákladů pro jednotlivé dopravní módy, financování dopravy v ČR (dopravní infrastruktura, dopravní park, dopravní obslužnost), oborová legislativa.

Požadavky:

znalost ekonomiky podniku a ekonomiky dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni uplatnit v praxi znalosti při zabezpečování dopravních služeb v rámci sektoru dopravy, dopravního podnikání, ale i logistické dopravy a to i v souvislosti dopravního provozu, přepravního procesu a aplikace marketingu, při současném respektování specifik dopravy.

Studijní materiály:

Kunst, J., Eisler, J., Orava, F.: Ekonomika dopravního systému, VŠE, Praha, vydavatelství Oeconomica - Praha 2011, ISBN 978-80-245-1759-9

Tichý, J.: Základy podnikové ekonomiky, 2011, Nakladatelství ČVUT

Melichar, V., Ježek, J.: Ekonomika dopravního podniku, 2004, Pardubice, Univerzita Pardubice

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2786906.html