Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina (Gramatická cvičení)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDAG Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková
Přednášející:
Cvičící:
Svatava Boboková Bartíková, Věra Čermáková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XDAG

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

B2 gramatika

Jedná se o oblasti, které jsou třeba zvládnout, abyste složili zkoušku na úrovni B2, například Cambridge English First:

1) Časy:

a) Všechny časy, které již znáte, se zvláštním důrazem na:

(1) Minulý čas průběhový

(2) Minulý čas průběhový

b) Narativní časy (tj. jak používat různé časy v kontextu)!!!

2) Budoucí tvary (nejen časy, ale i další gramatické struktury)

a) Budoucí časy:

(1) Budoucí čas průběhový

(2) Budoucí perfektum

(3) Budoucí čas průběhový

b) Další budoucí tvary:

(1) Will a going to, pro předpověď.

3) Pasivum

a) Ohlašovaná řeč

4) Vyjádření stavu

a) Smíšené kondicionály

b) Vyjádření přání (budoucího i minulého)

(1) Přání

(2) Kdyby jen...

5) Modální slovesa

(včetně různých funkcí - tj. dovolení, schopnost, žádost, doporučení atd.)

a) Modální slovesa - nemohu mít, nemusím mít

b) Modální slovesa dedukce a spekulace

c) by vyjadřující zvyky, v minulosti

6)Relativní věty

7) Frázová slovesa, rozšířená (udělat, vzít, dát atd.)

8) Přídavná jména a příslovce

Cíle studia:

Cílem výuky je upevnění všech potřebných gramatických dovedností v oblasti aglického jazyka od úrovně B2 dál; podpořit schopnost studentů používat získané vědomosti v praxi

Studijní materiály:

YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015

R. MURTHY: English Grammar in Use, CUP, 2016

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/09/19/gramaticka-cviceni/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2777006.html