Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Databázové a manažerské inf.systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128XDIS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy (data, informace, znalosti, informační systém), architektury informačních systémů

2. Analýza a návrh transakčního systému.

3. Datové modelování pomocí ER diagramu, SQL - datové typy

4. SQL - tvorba databáze

5. SQL - získávání dat

6. Manažerské informační systémy, dimenze a ukazatele OLAP, kontingenční tabulky a grafy

Osnova cvičení:

1 - 3 - Návrh a implementace relační databáze

4 - 7 - Získávání dat z databází a reportování

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti databázových systémů a manažerských informačních systémů včetně získávání dat z relačních databází primárních transakčních systémů a reportování pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Studijní materiály:

1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

2. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

3. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

4. Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com

Poznámka:
Další informace:
https://kix.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php/bcmgr:128xdis
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2775606.html