Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do modelování mechanických soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2316016 Z 4 2+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Vytváření modelů. Konceptuální, fyzikální a simulační model. Teorie podobnosti dymanických modelů. Přechod od diferenciální rovnice ke stavovému modelu. Prostředí Matlab/Simulink. Zjednodušený základ metody konečných prvků. Prostředi Ansys: vytváření sítě, okrajových podmínek, zatížení soustavy a vyhodnocení výsledků analýzy. Zjednodušený základ metody konečných objemů. Prostředí Fluent: vytváření sítě, okrajových podmínek, zdrojů proudění a vyhodnocení výsledků analýzy. Zjednodušený základ metody soustav mnoha těles. Prostředi Simpack: vytváření těles, kinematických vazeb, působících sil a vyhodnocení výsledků analýzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vytváření modelů. Konceptuální, fyzikální a simulační model.

2. Teorie podobnosti dymanických modelů.

3. Přechod od diferenciální rovnice ke stavovému modelu.

4. Prostředí Matlab/Simulink.

5. Zjednodušený základ metody konečných prvků.

6. Prostředi Ansys: vytváření sítě, okrajových podmínek.

7. Prostředi Ansys: vytváření zatížení soustavy a vyhodnocení výsledků analýzy.

8. Zjednodušený základ metody konečných objemů.

9. Prostředí Fluent: vytváření sítě, okrajových podmínek.

10. Prostředí Fluent: vytváření zdrojů proudění a vyhodnocení výsledků analýzy.

11. Zjednodušený základ metody soustav mnoha těles.

12. Prostředi Simpack: vytváření těles, kinematických vazeb.

13. Prostředi Simpack: vytváření působících sil a vyhodnocení výsledků analýzy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2771906.html