Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2313040 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s obsahem inženýrské práce po absolvování oborů Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Biomechanika a lékařské přístroje, Přístrojová a řídicí technika, Matematické modelování v technice formou ukázky typického inženýrského projektu v jednom z těchto oborů.

Studenti jsou po úvodním přehledu oborů v trvání 2 týdnů rozděleni do týmů po 5 studentech a týmy si zvolí projekty. Jednotlivé týmy sledují zvolený projekt návrhu jistého výrobku v oboru v trvání 7 týdnů. Následně v trvání 2 týdnů navštíví exkurzí některé podniky v oboru a připravují prezentaci obsahu projektu pro ostatní. V posledních 2 týdnech studenti prezentují obsah svého projektu pro ostatní.

Příklady projektů: návrh vozítka SegWay, návrh robota, návrh bezpilotního letadla, vývoj protézy kolena, vysokootáčkový elektromotor, mikroobrábění, návrh turbíny.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled oborů AME, MTR, BLP, PŘT, MMT a projektů

2. Přehled oborů AME, MTR, BLP, PŘT, MMT a projektů, rozdělení na týmy a volba projektu

3. Jednotlivé projekty - úvodní specifikace

4. Jednotlivé projekty - návrh konceptů

5. Jednotlivé projekty - fyzikální model

6. Jednotlivé projekty - simulační model

7. Jednotlivé projekty - konstrukční řešení

8. Jednotlivé projekty - výroba a montáž

9. Jednotlivé projekty - exeprimentální ověření

10. Exkurze do podniků a příprava prezentace

11. Exkurze do podniků a příprava prezentace

12. Prezentace obsahu projektu pro ostatní týmy

13. Prezentace obsahu projektu pro ostatní týmy, zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.

2. P.Beer, R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill, New York 1988.

3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2771806.html