Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zpracování a kódování video signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M32VPS Z,ZK 5 4P + 0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je představit základy zpracování a zdrojového kódování obrazu a video signálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pořizování obrazu, vzorkování spojitého obrazu

2. Kvantizace obrazu, reprezentace barevného obrazu

3. Základní operace, ekvalizace histogramu, redukce šumu

4. Transformace obrazu, unitární transformace, Karhunen-Loeveho transformace

5. Škálování a wavelety

6. Dvourozměrná DWT, kompaktnost energie signálu

7. Bezeztrátové kódování, Huffmanovo, aritmetické, kódování Golomb-Rice, kódování délkou běhu, prediktivní

8. Komprese obrazu v transformované oblasti

9. Základní myšlenky transformačního kódování, kódovací zisk, transformační kodér

10. Komprese JPEG, komprese barevného obrazu

11. Blokování , komprese obrazu ve vlnkové oblasti, JPEG2000

12. Návrh DWT kodéru, kódování Zero-Tree

13. Základy video komprese, blokově orientované metody, detekce a kompenzace pohybu

14. Kódování video signálů, komprese MPEG and H.26x, komprese stereo obrazu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Iain E. Richardson, Video Codec Design: -Developing Image and Video Compression Systems, John Wiley &

Sons, 2002.

2. Ya-Qin Zhang, Jörn Ostermann, Video processing and communications, Prentice Hall, 2002.

3. John W. Woods, Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding, AP, 2011.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2694906.html