Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie hromadné obsluhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M32AQT Z,ZK 6 3P + 1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled dimenzování telekomunikačních sítí na základě poznatků z teorie hromadné obsluhy

THO. Seznamit s možnostmi simulace a modelování sítí z hlediska posouzení kvality obsluhy GOS i jakosti služby QoS.

Závěry THO jsou aplikovány na typy obsluhových systémů a telekomunikačních sítí, které se v současné době provozují

a rozvíjejí. Teoretické poznatky o modelech obsluhových systémů umožňují aplikace i na jiné obsluhové systémy než

ryze telekomunikační

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Aplikace THO v telekomunikacích. Klasifikace obsluhových systémů (OS), jejich popis a uspořádání.

2. Matematický model OS, předpoklady řešení, odvození pravděpodobností stavů. Kendallovo značení OS.

3. Tok požadavků, matematický popis. Poissonovský tok, vlastnosti.

4. Parametry OS. Ztráta, blokování, výkon. Odhad nabídky.

5. Modely OS typu M/G/N/0. Zobecněný Erlangův model, aplikace na sítě s přepojováním paketů.

6. Dimenzování TS. Přeliv toků - charakter - dimenzování OS.

7. Modely OS typu M/M/N/inf./FIFO (RANDOM, LIFO), parametry GoS.

8. Modely OS typu M/M/N/R, popis, parametry GoS. Dimenzování.

9. Modely OS typu G/M/N, M/G/N a G/G/N. Aplikace.

10. Hodnocení jakosti služeb (QoS, GoS, NP). Spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost prvku a sítě.

11. Principy simulace OS a TS, aplikační možnosti, omezení nástrojů MATLAB, SimEvents, OMNeT++.

12. OS s prioritami. Aplikace v praxi, metody režimů fronty a organizace pamětí (paketové sítě, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).

13. Přetížení sítě, modely omezení toků před a při přetížení sítě.

14. Metody předpovědi vývoje, regresní funkce. Závěry z teorie OS se ztrátou a smíšených pro aplikace v praxi.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení se zadáním projektu.

2. Lab.: Dimenzování OS se ztrátou - modely typu M/G/N/0.

3. Lab.: Aplikace modelů G/M/N, M/G/N a G/G/N.

4. Lab.: Dimenzování OS s čekáním bez priorit, aplikace modelu M/M/N/R.

5. Lab.: Úvod do prostředí SimEvents, simulace systému M/M/N/R.

6. Lab.: Vliv režimů fronty (FIFO, WFQ, CQ, PQ) na QoS v paketové síti.

7. Aplikace zobecněného Erlangova modelu na dimenzování. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Křížovský, F., Kříž, P. Šťastný, M, Vaněk, N. Provozní zatížení v telekomunikacích - nepublikováno. Kapitoly 1 - 5. http://moodle.fel.cvut.cz

[2] Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York, London: J. Wiley and Sons, 1998. 439 p. ISBN 0-471-17083-6.

[3] Villy B. Iversen. Teletraffic Engineering and Network Planning. Geneva: ITC in cooperation with ITU-D SG2, May 2010. ftp://ftp.dei.polimi.it/users/Flaminio.Borgonovo/Teoria/teletraffic_Iversen.pdf, 623 p.

[4] Amir Ranjbar. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr edition, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763, ISBN-13: 978-1587201769.

[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M32AQT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2693506.html