Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Patobiomechanika srdečněcévního systému

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2116710 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Patobiomechanika srdečněcévního systému zkoumá vzájemnou souvislost mezi mechanickým zatížením, mechanickýcm chováním a vznikem a vývojem patologických stavů srdce a cév

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden: Kinematika konenčých defroamcí

2. týden: Tenzor napětí v různých konfiguracích

3. týden: Konstrukce konstitutivních rovnic

4. týden: Anizotropní chování nelineárního materiálu

5. týden: Anatomie a fyziologie srdce a cév

6. týden: Mechanické vlastnosti tepen a žil in vivo

7. týden: Mechanické vlastnosti cév ex vivo

8. týden: Mechanika srdce

9. týden: Ateroskleróza a její důsledky

10. týden: Aneuryzmata z pohledu mechaniky

11. týden: Principy a důsledky stárnutí

12. týden: Mechanobiologie remodelace cév

13. týden: Inženýrské aplikace pro terapii

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2683206.html