Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Data Networks Theory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B32DNT Z,ZK 5 3P + 1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět shrnuje základy architektur a technik používaných pro komunikaci a provoz datových sítí. Budou probrány běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v sítích, sdílení společného média a kvality služby.

Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, plán a organizace předmětu

2.Směrování: protokoly, adresace, algoritmy

3.Směrování: protokoly, adresace, algoritmy

4.Metody sdílení přístupu deterministické a nedeterministické

5.Protokol TPC

6.Protokol TPC

7.Protokol TPC

8.Ethernet sítě a virtuální sítě

9.Ethernet sítě a virtuální sítě

10.Zpětnovazební metody opravy chyb při přenosu: ARQ, HARQ

11.Přidělování komunikačních prostředků, scheduling

12.Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP

13.Překlad adres a filtrování provozu, QoS, DHCP

14.Pokročilé architektury sítí založené na cloudech, SDN/NFV

15.Pokročilé techniky sdílení komunikačních prostředků

16.Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě

17.Metody zajištění spolehlivosti LAN sítě, správa sítě

18.Hodnocení, shrnutí, opakování

Osnova cvičení:

1.Úvod, organizace cvičení

2.Zadání semestrálního projektu

3.Řešení projektu, konzultace

4.Řešení projektu, konzultace

5.Řešení projektu, konzultace

6.Řešení projektu, konzultace

7.Řešení projektu, konzultace

8.Řešení projektu, konzultace

9.Řešení projektu, konzultace

10.Prezentace projektů

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.

2. Raj K. Jain - The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991.

3. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2669206.html