Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Solid Edge II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136039 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

VÝUKA ZAČÍNÁ 3. TÝDEN SEMESTRU.

Požadavky:

Znalosti odpovídající předmětu SE1. Tvorba 2D náčrtu, tvorba 3D modelu. Vytváření sestav a práce s nimi. Tvorba výrobních výkresů a výkresů sestav.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Generátor převodů - tvorba ozubených a řemenových převodů a jejich kontrola.

2) Parametrická součást - zavedení parametrů, propojení s modelem.

3) Parametrická sestava - připojení parametrů z tabulky MS Excel, adaptivní součást v sestavě.

4) Skeleton - tvorba skeletonu pro řízení sestavy, řízení sestavy pomocí parametrů.

5) Konstrukce rámů - tvorba jednoduchého a prostorového rámu, úprava profilů, tvorba vlastního profilu.

6) Svařenec - příprava součástí pro obrábění, tvorba svarů, jejich obrábění.

7) Plechová součást - tvorba desek, ohybů a vyříznutí, tvorba rozvinu a tvorba výkresu.

8) Modelování ploch

9) Synchronní technologie - tvorba skici, zamykání rovin, tvorba objemu a jeho úprava, 3D kótování.

Cíle studia:

CAD pro předměty v základním studiu na ČVUT: Části a mechanismy strojů I a II, Projekt.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://seps.fs.cvut.cz/SE2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2583306.html