Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Solid Edge I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136038 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

VÝUKA ZAČÍNÁ 3. TÝDEN SEMESTRU.

Požadavky:

Předmět pro začátečníky a mírně pokročilé.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Základy modelování - tvorba náčrtu a následné operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování).

2) Logické operace se součástmi - změna objemu, tvorba závitových a průchozích otvorů, tvorba vnějších závitů, zaoblení a zkosení hran.

3) Tvorba žeber, zrcadlení prvků, pokročilé možnosti tvorby polí.

4) Tvorba sestavy - vazby součástí, knihovny normalizovaných dílů, řízení vazeb.

5) Tvorba výkresu součásti - nastavení výkresu, vložení pohledů a jejich úprava, kótování, vyplnění rohového razítka.

6) Tvorba výkresu sestavy - vkládání pohledů, tvorba řezů, tvorba kusovníku, vkládání pozic.

7) Animace sestav - vložení pohonů, užití vazeb pro animaci, konfigurace zobrazení.

8) Odvozené součásti - booleovské operace s objemy, tvorba negativu součásti.

9) Volné téma

Cíle studia:

CAD pro předměty v základním studiu na ČVUT: Strojírenské konstruování I, II, III a IV.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://seps.fs.cvut.cz/SE1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2583206.html