Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

SolidWorks I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136036 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Během studia se studenti naučí základním technikám modelování v software SolidWorks. Cvičení jsou koncipována tak, aby si studenti vytvořili pevné základy, na kterých pak mohou rozvíjet své dovednosti v CAD systémech. Vyučující během semestru následuje strukturu prezentací, které tvoří páteř předmětu a doplňuje je svým odborným komentářem. Studenti mohou také využít dobrovolných úloh na procvičení, které vypracovávají doma a následně je mohou konzultovat s vyučujícím.

VÝUKA PŘEDMĚTU ZAČÍNÁ 3. TÝDEN SEMESTRU.

Požadavky:

Základní znalosti práce s PC.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Úvod do modelování - 2D skici

2) Elementární operace ve 3D

3) Tvorba 3D modelů 1 - základní techniky

4) Tvorba 3D modelů 2 - pokročilé techniky

5) Tvorba sestav

6) Tvorba výkresů - díl

7) Tvorba výkresů - sestava

8) Opakování

9) Zobrazování normalizovaných prvků

10) Zápočet

Cíle studia:

CAD potřebný pro předměty v základním studiu na ČVUT: Strojírenské konstruování I, II, III a IV.

Studijní materiály:

Podklady dostupné na webu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1573

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2583006.html