Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systematická tvorba grafikonu vlakové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2SG KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Problematika různých typů grafikonů. Kapacita dopravní cesty, příděl tras v GVD, provozní intervaly. Pravidla pro tvorbu a proklady tras, shrnutí pravidel pro tvorbu jízdních dob a zahrnování rezerv. Síťový návrh provozního konceptu, kompletní konstrukce grafikonu pro víceúrovňovou obsluhu trati; při zohlednění konfliktů tras vlaků osobní a nákladní dopravy.

Požadavky:

Znalost technologie dopravy, teorie dopravy, železničního provozu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navrhování provozních koncepcí, plánování železničního provozu, konstrukce grafikonu vlakové dopravy. Sestava grafikonu ve vztahu k dopravní cestě, provozním intervalům a trakčním parametrům vozidel. Studenti budou vybaveni komplexním rozsahem znalostí nutných pro plánování a technickou konstrukci GVD.

Studijní materiály:

Vonka J., Molková D., Široký J.: Technologie a řízení dopravy II. - GVD, skriptum DFJP Univerzity Pardubice, 2000

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Merkblatt zum Integralen Taktfahrplan, Berlin, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25030605.html