Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energy and Indoor Environment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TIE ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Pavla Dvořáková, Karel Kabele, Zuzana Veverková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s teoretickými poznatky o aspektech kvality vnitřního prostředí (IEQ) ve vazbě na energetickou náročnost budov. Během několika přednášek jsou uvedeny a popsány základní komponenty vnitřního prostředí. Přednášky jsou doplněny semináři, kde si mohou studenti sami vyzkoušet měření a hodnocení IEQ.

Požadavky:

Není požadována návaznost na jiné předměty.

Osnova přednášek:

Energy and buildings - lecture

Thermal comfort I - lecture

Thermal comfort II - lecture

Thermal comfort I - seminar

Thermal comfort II - seminar

IAQ I - lecture

IAQ II - lecture with measurements

Visual comfort - lecture

Visual comfort - seminar

Acoustical comfort - lecture with measurements

Psychological comfort - lecture

Osnova cvičení:

Žádná cvičení.

Cíle studia:

Hluboké teoretické znalosti se schopností praktické aplikace.

Studijní materiály:

Jokl,M:Zdravé obytné a pracovní prostředí.ACADEMIA,Praha 2002

Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878

CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA 2011

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TIE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25027005.html