Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Energetický audit budov 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125EAB1 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

Požadavky:

Úspěšně absolvovaný test (min 50 %)

Obhájená a zkompletovaná závěrečná zpráva a Poster nebo prezentace*)

Výsledná známka je z 50 % známkou z testu a z 50 % známkou za zpracování Energetického auditu

Osnova přednášek:

Zahájení předmětu, informace k průběhu. Energetická náročnost budov 1. - Úvod do legislativy - Princip hodnocení a klasifikace energetické náročnosti budov

Energetická náročnost budov 2. - Hodnocení a klasifikace energetické náročnosti - Příklady

Energetická náročnost budov 3. - Princip vytvoření energetického modelu - Interpretace výstupů

Energetický audit - postup a součásti 1

Energetický audit - Ekonomické vyhodnocení

Energetický audit - Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

Energetický audit - postup a součásti 2

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Kontrola klimatizačních systémů

Energie, exergie, anergie. Formy energie a jejich přeměna 1

Formy energie a jejich přeměna 2

Formy energie a jejich přeměna 3

Zápočtový test

Osnova cvičení:

1 Výběr objektu, rozdělení do teamů, popis objektu - stávajícího stavu, analýza provozu objektu, mezi cvičením 1 a 2 bude provedena návštěva objektu

2 Příklad vytvoření matematického modelu objektu v NKN, seznámení s výpočetním nástrojem NKN; stažení pro potřeby EAB ZDE. Zadávání stávajícího stavu objektu do NKN.

3 Práce na modelu stávajícího stavu objektu v NKN, konzultace, návrh variantního řešení úsporných opatření na objektu.

4 Vytvoření 2-3 variant souboru úsporných opatření, ladění modelu variant úsporných opatření na objektu v NKN, konzultace

5 Analýza variant,zpracování závěrečné zprávy

6 Závěrečná oponentura skupin

Cíle studia:

Seznámení se s procesem energetického auditu budov a návrhem energeticky úsporných opatření z hlediska energetické náročnosti, návratnosti a dopadu na životní prostředí.

Studijní materiály:

* Zákon 406/2000 O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

* Vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku

* Vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu

* Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

* Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

* Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

* DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budov

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EAB1,EABU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25023705.html