Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemie ve stavebnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123YCHS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Předmět je určen pro studenty se zájmem o přírodní vědy, kombinuje teoretické i praktické dovednosti v oboru stavební chemie, bez chemických vzorců a rovnic. Dotýká se problematiky spojené se složením, přípravou a použitím základních stavebních materiálů. Rozšiřuje znalosti získané z předmětu Chemie.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná splněná docházka na cvičení s odevzdáním protokolu a napsání testu na více jak 50%.

Omlouvá se jedna obsence na cvičení.

Účast na přednáškách je doporučená.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky chemie stavebních látek.

2. Chemické a fyzikální vlastnosti vody.

3. Chemie kovových stavebních látek.

4. Základy elektrochemie, koroze kovů.

5. Silikáty a alumináty.

6. Horniny.

7. Pojiva.

8. Keramika a sklo.

9. Polymerní látky.

10. Dřevo, živice.

11. Nátěry, lepidla, tmely.

12. Rozbory stavebních látek.

13. Shrnutí a opakování.

Osnova cvičení:

I. krystalizace.

II. optická mikroskopie.

III. kvalitativní chemická analýza.

IV. kvantitativní chemická analýza.

V. vlastnosti vody.

VI. dělení roztoků.

VII. hustota.

VIII. analýza plastů.

IX. destilace.

X. pucolánová aktivita.

XI. prvková analýza.

XII. chemické výpočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy stavební chemie nejen teoreticky, ale i prakticky pomocí názorných demonstračních ukázek a experimentů.

Studijní materiály:

!Pavlíková M. Keppert M.: Chemie. Chemie stavebních materiálů. Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN: 978-80-01-04237-3

!Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2002. ISBN: 80-7204-248-3

!Goncalves M. C., Margarido F.: Materials for Construction and Civil Engineering. Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-34841-4

?Ptáček L. a kolektiv: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2003. ISBN: 80-7204-283-1

?Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/chemie-ve-stavebnictvi/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24962605.html