Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikace SQL

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SQL Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Praktická realizace databázového systému podle obecných principů databázové analýzy.

Požadavky:

Absolvování 18DATS.

Osnova přednášek:

1. Databázové platformy, rozhraní, skript, DDL, DML.

2. Vytvoření tabulky a indexu v DDL.

3. Aktualizace, projekce a restrikce v DML.

4. Třídění, agregace a druhá restrikce v DML.

5. Hodnota NULL v tabulce, ve výrazu a při restrikci.

6. Množina hodnot a zahnízděný dotaz.

7. Pohled jako virtuální tabulka a její vytvoření v DDL.

8. Realizace integritních omezení v DDL.

9. Spojování datových zdrojů a hierarchické pohledy.

10. Optimalizace dotazu a rychlé množinové operace.

11. Vytváření procedur v DDL, větvení a cyklus.

12. Procedura vracející tabulku a výjimky.

13. Události v databázovém systému a spouštěče.

Osnova cvičení:

1. Databázové platformy, rozhraní, skript, DDL, DML.

2. Vytvoření tabulky a indexu v DDL.

3. Aktualizace, projekce a restrikce v DML.

4. Třídění, agregace a druhá restrikce v DML.

5. Hodnota NULL v tabulce, ve výrazu a při restrikci.

6. Množina hodnot a zahnízděný dotaz.

7. Pohled jako virtuální tabulka a její vytvoření v DDL.

8. Realizace integritních omezení v DDL.

9. Spojování datových zdrojů a hierarchické pohledy.

10. Optimalizace dotazu a rychlé množinové operace.

11. Vytváření procedur v DDL, větvení a cyklus.

12. Procedura vracející tabulku a výjimky.

13. Událostí v databázovém systému a spouště.

14. Vrstva pohledů a procedur mezi daty a klientem.

Cíle studia:

Znalosti:

Procvičit DDL SQL, DML SQL a PL/SQL na rozmanitých příkladech. Důraz je kladen na obecná pravidla realizace DB systémů a na nezávislost na platformě DB serveru.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh v SQL a PL-SQL.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Stephens, R., Plew, R., Jones, A. D. Naučte se SQL za 28 dní. Brno: Computer Press, 2012.

[2] Rockoff , L. The Language of SQL. 2nd edition. Addison-Wesley Professional, 2016.

Doporučená literatura:

[3] Molinaro, A. SQL Cookbook: Query Solutions and Techniques for Database Developers. Sebastopol (CA, USA):

O’Reilly, 2005.

[4] Laurenčík, M. SQL: Podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018.

Poznámka:

pouze cvičení

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24906005.html