Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Soudně znalecká činnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122XSZC Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Posluchač se seznamuje se základním principem a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Postupnou formou jsou analyzovány jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci, tj. řešena je: analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Uvedena je metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Úvod, seznámení s problematikou zákona o znalcích vč. souvisejících zákonů a vyhlášek, obsah znaleckého posudku, příklady řešení znaleckého posudku, poruchy staveb vč. vad projektové dokumentace, samostatné zpracování znaleckého posudku

Cíle studia:

Seznámení s problematikou možných rizik již při zpracování projektové dokumentace a následně při realizaci, snaha o možnou alokaci rizik s návrhem předcházení rizik.

Studijní materiály:

Bradáč, A., Ošlejšek, J.: Znalecká činnost ve stavebnictví, CERM Brno 1994;

Nič, M.: Ústav súdného znalectva, STU Bratislava 2004

zákon o znalcích vč. souvisejících předpisů

Poznámka:
Další informace:
K122
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24864605.html