Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy automatizace v IG

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154YZAG Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inž.geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, terestrické skenování. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek v inž.geodézii.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboké znalosti. Syntéza předchozích znalostí a jejich prohloubení a rozšíření pro řešení specifických úloh inženýrské geodézie.

Studijní materiály:

[1] KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003.

[2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993.

[3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24853005.html