Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika poruch stavebních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
210DPSM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Základy experimentálního měření a instrumentace zkoušených prvků a konstrukcí. Teorie experimentu, měření a zpracování výsledků. Konstrukce a principy jednotlivých druhů snímačů, aplikace tenzometrie, zkušební stroje a zařízení. Zatěžovací zkoušky konstrukcí, prvků a dílců. Diferenciální termická analýza.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

Poruchy stavebních materiálů, mechanické, teplotní, chemické a další vlivy vzniku poruch stavebních materiálů.

Diagnostika jejich výskytu.

Zkušební stroje a zařízení.

Přístroje na měření deformací.

Destruktivní zkoušky mechanických vlastností.

Nedestruktivní zkušební metody.

Chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky).

Zkušební metodika vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších9. ).

Osnova cvičení:

Poruchy stavebních materiálů, mechanické, teplotní, chemické a další vlivy vzniku poruch stavebních materiálů.

Diagnostika jejich výskytu.

Zkušební stroje a zařízení.

Přístroje na měření deformací.

Destruktivní zkoušky mechanických vlastností.

Nedestruktivní zkušební metody.

Chemické analýzy (odběr vzorků, účel, požadavky).

Zkušební metodika vybraných stavebních materiálů (betonu, malt, kovových prvků, dřeva, skla, plastů, kompozitů a dalších).

Exkurze na experimentu nebo stavbě.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit posluchače ze základními diagnostickými metodami ve stavební praxi.

Studijní materiály:

M. Polák: Experimentální ověřování konstrukcí 10, Vydavatelství ČVUT, 1999, ISBN 80-01-02032-0

O. Michalko, A. Mikš, P. Semerák, T, Klečka: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN 80-01-01736-2

ČSN EN 73 2030 - Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, 5/2019

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24834905.html