Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální výzkum ukládaní radioak.odpadu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
220XEUR Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Radek Vašíček
Přednášející:
Jiří Šťástka, Radek Vašíček
Cvičící:
Jiří Šťástka, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
centrum experimentální geotechniky
Anotace:

Volitelný předmět zabývající se problematikou bezpečného izolování radioaktivních odpadů. Dělení radioaktivních odpadů podle různých hledisek, princip multibariérového systému, vertikální a horizontální způsob ukládání. Požadavky na konstrukci hlubinného úložiště. Přírodní analogy. Přírodní a inženýrská bariéra. Bentonit - základní materiál geotechnické části inženýrské bariéry, požadavky na jeho vlastnosti. Interdisciplinarita výzkumu, laboratorní a „in situ“ výzkum (podzemní laboratoře), fyzikální modelování (model typu mock-up). Praktická cvičení v laboratoři (plasticita bentonitů, měření bobtnacích tlaků a propustnosti lisovaných vzorků, pevnostní a deformační charakteristiky, termofyzikální vlastnosti). Praktická cvičení v podzemní laboratoři Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz) - výstavba, provoz a vyhodnocení velkých fyzikálních „in situ“ modelů.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

- typy radioaktivních odpadů, dělení dle původu a vlastností, palivový cyklus, úložiště nízko a středně aktivních odpadů, přírodní analogy, hlubinné úložiště

- Různé koncepty hlubinného ukládání

- Požadavky na těsnící materiál, lokality bentonitů

- Základní charakteristiky - vlastnosti bentonitů, mikrostruktura

- LABORATOŘ I. - objemová hmotnost, měrná hmotnost, stupeň nasycení

- LABORATOŘ II. - Atterbergovy meze, vliv tepelného zatížení

- LABORATOŘ III. - bobtnací tlak, swell index, propustnost, vliv tepelného zatížení a složení pórové vody

- LABORATOŘ IV. - termofyzikální vlastnosti

- Podzemní laboratoře, fyzikální modelování - experimenty velkého měřítka

- Praktické cvičení ve štole Josef - odběr vzorků, fyzikální modelování, in-situ měření

- Studentské prezentace

Osnova cvičení:

- typy radioaktivních odpadů, dělení dle původu a vlastností, palivový cyklus, úložiště nízko a středně aktivních odpadů, přírodní analogy, hlubinné úložiště

- Různé koncepty hlubinného ukládání

- Požadavky na těsnící materiál, lokality bentonitů

- Základní charakteristiky - vlastnosti bentonitů, mikrostruktura

- LABORATOŘ I. - objemová hmotnost, měrná hmotnost, stupeň nasycení

- LABORATOŘ II. - Atterbergovy meze, vliv tepelného zatížení

- LABORATOŘ III. - bobtnací tlak, swell index, propustnost, vliv tepelného zatížení a složení pórové vody

- LABORATOŘ IV. - termofyzikální vlastnosti

- Podzemní laboratoře, fyzikální modelování - experimenty velkého měřítka

- Praktické cvičení ve štole Josef - odběr vzorků, fyzikální modelování, in-situ měření

- Studentské prezentace

Cíle studia:

Seznámení se s problematikou ukládání radioaktivních odpadů a jeho bezpečného izolování od biosféry. Praktické seznámení se se specifickým chováním materiálů inženýrských bariér z hlediska geotechniky.

Studijní materiály:

http://ceg.fsv.cvut.cz/

Pusch R., 2001. SKB Technical Report TR-02-12, The Buffer and Backfill Handbook Part 2: Materials and techniques, Roland Pusch, Geodevelopment AB

Pusch R., 2002. SKB Technical Report TR-02-20, The Buffer and Backfill Handbook Part 1: Definitions, basic relationships, and laboratory methods, Geodevelopment AB

Poznámka:
Další informace:
https://ceg.fsv.cvut.cz/vyuka/podklady-pro-studenty/220ernw-euro
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24831205.html