Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Bret, Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Vít Lojda, Lenka Lomoz
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Dle zadání diplomové práce.

Požadavky:

Student musí mít splněny požadované předměty dle studijního plánu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Koncept cvičení je stanoven individuálně. Harmonogram a náplň cvičení je stanoven do konce 2. týdne výuky na základě domluvy s vyučujícím. Během semestru jsou stanoveny kontrolní dny rozpracovanosti práce.

Cíle studia:

Student by měl prokázat samostatnou činnost na zadané téma, orientaci v poskytnutých studijních materiálech, zpracovat a dodržet harmonogram navržených prací, zpracovat a prezentovat práci na zadané téma.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou vždy doporučovány individuálně vyučujícím a odpovídají danému zpracovávanému tématu. Nejčastěji studijní materiály tvoří odborná česká i zahraniční literatura, normy, předpisy, metodické pokyny a odborné články.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24830605.html