Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Příprava podkladů k zadání diplomové práce a jejich zpracování. Přednášky odborníků z praxe v oblasti - projektování pozemních komunikací a technologie výstavby (seznámení se s novými postupy a software). V průběhu semestru je nutný kontakt studenta s vyučujícím pro výběr tématu (zadání) a požadavky (osnova diplomové práce). V rámci semináře je proveden rozbor tématu diplomové práce, vyhledání a studium literatury. Student pracuje samostatně na základě individuálních konzultací s vyučujícím (vedoucím práce).

Požadavky:

Pravidelné konzultace, odevzdání závěrečné zprávy vedoucímu DP, zúčastnit se exkurze a přednášek odborníků z praxe.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

-přednášky odborníků z praxe

-návštěva pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé + přednáška k navrhování

bezbariérových úprav na pozemních komunikacích

-podklady k zadání DP:

-návštěva zájmového území, pořízení fotodokumentace současného stavu

-seznámení se s ÚP

-dopravní průzkumy – podklad pro kapacitní výpočty

-výroba zkušebních těles (pro DP v laboratoři)

-pravidelné konzultace s vedoucím DP a závěrečná zpráva

Cíle studia:

Rozšíření poznatků a podkladů, jejich využití při zpracování DP.

Studijní materiály:

Příslušné ČSN, EN, resortní technické předpisy (TP, TKP), vzorové listy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829705.html