Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Kovářová, Jan Salák
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Prohloubení znalostí v oblasti podle volby zadání jako příprava na Diplomovou práci, studium odborné literatury a poznatků z realizací, příprava teoretické rešerše a variantních řešení , případně příprava na provedení experimentálního programu.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

výuka probíhá formou osobních konzultací, dílčí úkoly a rozsah práce jsou na základě konzultací upřesňovány

Cíle studia:
Studijní materiály:

dle pokynů vyučujícího

Poznámka:
Další informace:
www.fsv.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829605.html