Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět předchází diplomové práci a připravuje studenty na psaní budoucí práce. Zadání závěrečné práce je vždy individuální na základě dohody pedagoga se studentem. Naprostá většina zadání je spojena s vědecko-výzkumnou činností příslušného pracovníka. Výstupem řešení může být stručná rešeršní studie dané problematiky, experimentální činnost, programování a další dle příslušného zadání.

Požadavky:

pracovitost a chuť se rozvíjet

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Široký rozsah spolupráce katedry s průmyslovými partnery umožňuje zapojení studentů do celé řady specifických projektů. Studenti se v rámci svých závěrečných pracích podílejí například na vývoji a optimalizaci numerických algoritmů, materiálových modelů, ale také na experimentální a diagnostické činnosti. Multidisciplinární znalosti získané při studiu na Katedře mechaniky mohou následně přenášet do své inženýrské praxe spojené s pokročilým navrhováním konstrukcí, vývojem materiálů či diagnostikou konstrukcí, v softwarových a poradenských firmách ale také ve specifických oborech jako jsou rekonstrukce historických budov nebo vývoj chirurgických implantátů.

Studijní materiály:

Literatura a studijní materiály jsou vždy doporučeny příslušným vyučujícím. Nejčastěji vycházejí z odborných článků, knih a současného stavu poznání příslušného obou.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829305.html