Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská geodézie pro stav. technology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154YIGT Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Přístrojová technika a postupy. Geodetické práce při realizaci stavebních objektů s prostorovou skladbou a při dokumentaci jejich skutečného provedení. Vložená přednáška specialisty z praxe.

Požadavky:

Účast na praktických cvičeních je povinná. Zápočet bude udělen při splněné docházce a včasném odevzdání a přijetí úloh.

Osnova přednášek:

Osnova a harmonogram budou upřesněny po dohodě s účastníky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou obvyklých i speciálních postupů stavebně-měřických prací při provádění staveb. a se současným instrumentáriem.

Studijní materiály:

Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24783105.html