Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dekompozice databazových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DATS KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednášky jsou orientovány na základní pojmy, databázové objekty, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy společně s důrazem na logiku dekompozice a využití databázových operací.

Požadavky:

Nejsou nutné žádné předchozí znalosti databázových systémů.

Osnova přednášek:

1. Smysl a výhody analýzy a dekompozice.

2. Tabulka, normální formy tabulek, entita.

3. Primární a unikátní klíč, indexový soubor a rychlý přístup k datům.

4. Argumenty proti dekompozici a pragmatický přístup.

5. Relace 1:n, 1:1, m:n, integritní omezení: DI, EI, RI.

6. Číselník, spojovací entita, hierarchie entit.

7. Vícenásobné a rekurentní relace.

8. Databázový systém, ER a ERA model.

9. Databázové operace, Coddův model a jeho aktuální modifikace.

10. Role výrazů v databázových systémech.

11. Role nedefinovaných a implicitních hodnot.

12. Role pohledů a procedur.

13. Události a spouštěče.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Úvod do databázového myšlení prostřednictvím databázové dekompozice a operací nad databázovými objekty. Od základních pojmů se dostaneme k ERA modelu a Coddovým operacím při respektování složitosti reálných aplikací.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Umanath N. S., Scamell R. W.: Data Modeling and Database Design, 2nd edition, Cengage Learning, 2014.

[2] Coronel C., Morris S.: Database Systems: Design, Implementation, & Management, 13th edition, Cengage, 2018.

Doporučená literatura:

[3] Pokorný J., Valenta M.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2013.

[4] Connolly T., Begg C.: Database Systems, Addison Wesley, 2005.

[5] Garcia-Molina H., Ullman J.: Database Systems, Prentice Hall, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24706105.html