Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektové řízení ekonomických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18REK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty se základními technikami řízení projektů. Projekt je používán jako standardní nástroj pro dosažení požadovaných výsledků v zadaném čase v rámci daného rozpočtu a disponibilních zdrojů. Součástí kursu je také seznámení se základními možnostmi programu Microsoft Project.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a operačního výzkumu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do řízení projektů, základní pojmy.

2. Informační a modelová podpora řízení projektů.

3. Týmová práce.

4. Řešení problémů.

5. Definiční fáze projektu.

6. Plánovací fáze projektu.

7. Realizační fáze projektu.

8. Finanční hodnocení projektu.

9. Časová analýza projektu.

10. Nákladová analýza.

11. Analýza zdrojů.

12. Řízení rizika.

13. Implementace a kontrola.

Osnova cvičení:

Procvičení technik a postupů na příkladech

1. Úvod do řízení projektů, základní pojmy.

2. Informační a modelová podpora řízení projektů.

3. Týmová práce.

4. Řešení problémů.

5. Definiční fáze projektu.

6. Plánovací fáze projektu.

7. Realizační fáze projektu.

8. Finanční hodnocení projektu.

9. Časová analýza projektu.

10. Nákladová analýza.

11. Analýza zdrojů.

12. Řízení rizika.

13. Implementace a kontrola.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti budou znát základy teorie řízení projektů včetně potřebných analýz.

Schopnosti:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat, formulovat a řešit problémy projektového řízení. Studenti se naučí používat techniky modelování a používat MS Project, jako standardní software pro projektové řízení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fiala, P.: Projektové řízení - modely, metody, analýzy, Professional Publishing, Praha, 2003.

[2] Fiala, P.: Řízení projektů, Oeconomica, Praha, 2008.

Doporučená literatura:

[3] Howes, N.R.: Modern project Management. AMACON, New York, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24705905.html