Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování pro .NET

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18NET Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tato přednáška seznámí studenty s principy platformy .NET a s vytvářením běžných druhů aplikací pro tuto platformu. Přitom využívá programovacího jazyka C#.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C++ včetně objektově orientovaného programování, jmenných prostorů, výjimek a přetěžování operátorů podle kursů Programování v C++ 1 a Programování v C++ 2.

Osnova přednášek:

1. Co je platforma .NET; verze 1.0 až 4.0: Základní pojmy struktura platformy .NET, sestavení, metadata.

2. Sestavení a práce s ním: soukromé a sdílené sestavení, politika verzí, vytvoření soukromého a sdíleného sestavení, konfigurační soubor.

3. Neznámé sestavení a práce s ním (reflexe).

4. Interoperabilita s kódem pro Win32.

5. Práce s prostředky, lokalizace a internacionalizace.

6. Základy jazyka C#.

7. Knihovna kontejnerů a generických kontejnerů, enumerátory a iterátory.

8. Nástroje pro vstup a výstup v knihovnách prostředí .NET.

9. Použití značkovacího jazyka XML.

10. Práce se znakovými řetězci, regulární výrazy.

11. Grafické uživatelské rozhraní, knihovna WPF.

12. Vizuální a nevizuální komponenty.

13. Databázové aplikace v prostředí .NET.

14. Programování dynamických webových stránek (základy ASP.NET).

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Struktura platformy .NET, vybrané technologie používané na této platformě, programovací jazyk C#.

Schopnosti:

Navrhnout a implementovat softwarové řešení zadaného problému na platformě .NET.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M. C# -- hotová řešení. Brno, Computer Press, 2006.

Doporučená literatura:

[2] Nagel, C. a kol. C# 2008 - programujeme profesionálně. Brno, Computer Press, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24704905.html