Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Záření v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1ZD KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Ochrana zdraví před vlivy ionizujícího a neionizujícího záření v dopravě.

Požadavky:

zájem studenta o problematiku

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s obecnými vlastnostmi a vlivy záření na veřejné zdraví. Získané vědomosti usnadní pochopení specifik výskytu záření zejména v dopravě.

Studijní materiály:

Fyzikální tabulky, Mezinárodní, evropské a ceské normy EMC - normy IEC, CISPR, EN, ETS, PENV, CSN, Sbírka zákonů, Encyklopedie lidského těla. Tony Smith a kol. Nakladatel Fortuna. rok vydání 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24694805.html