Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vznik a vývoj motorových vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1VV KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Statistiky rozvoje silniční dopravy v souvislostech technických, ekonomických, politických a ekologických. Technika dopravních prostředků, rozvoj jejich technické úrovně a historie jednotlivých značek. Rozvoj související legislativy a dopravní infrastruktury. Společenské a kulturní aspekty dopravy. Historie nerealizovaných či nestandardních řešení dopravy; alternativní pohony a paliva.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Silniční doprava, vynálezy, statistika, technologie dopravních prostředků, legislativa, výroba, alternativní pohony a paliva, netradiční řešení, sociální a kulturní aspekty dopravy.

Studijní materiály:

Kuba, Hausman, Malé dějiny auta, Praha 1973

Heinz, Klement, Z dějin automobilu, Mladá Boleslav 1931

Tůma, J., Velký obrazový atlas dopravy, Artia, Praha 1980

Georgano, G. N., The New Encyclopedia of Motorcars: 1885 to the Present, E. P. Dutton 1985

J. First a kol. Zkoušení automobilů a motocyklů, Praha ČVUT 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24642305.html