Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technická dokumentace v letectví a aeronautice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TEDL KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Technické normy pro letectví a aeronautiku, mezinárodní a evropská technická standardizace. Dokumenty textové a grafické. Zacházení s dokumenty v průběhu jejich života. Výkresy draků a jejich součástí, výkresy součástí motorů. Kreslení součástí z kompozitních materiálů. Druhy schémat a jejich čtení. Rozměrová a geometrická přesnost součástí, podmínky zaměnitelnosti a smontovatelnosti. Úprava výkresových listů, popisová pole, seznamy položek.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Čtení technických výkresů a zacházení s technickou informací v konstrukci letadel.

Studijní materiály:

Drastík, F., Normativně technická dokumentace. Ostrava 1998, Montanex, 287 s. Drastík, F. a kol., Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava 1999, Montanex, 2. vydání 722 s.Drastík, F., Technické kreslení I. Ostrava 2005, Montanex, 2. vydání. 260 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24547005.html