Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Měření termofyzikálních vlastností materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02MTV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Aplikace termodynamiky na problematiku stavebních materiálů. Šíření tepla vedením, zářením a prouděním. Měření tepla a teploty. Termofyzikální vlastnosti stavebních materiálů. Měření součinitele tepelné a teplotní vodivosti, tepelné kapacity a teplotních polí v materiálech za různých podmínek.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Aplikace termodynamiky na problematiku stavebních materiálů.

Šíření tepla vedením, zářením a prouděním.

Měření tepla a teploty.

Termofyzikální vlastnosti stavebních materiálů.

Měření součinitele tepelné a teplotní vodivosti, tepelné kapacity a teplotních polí v materiálech za různých podmínek.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou měření termofyzikálních vlastností stavebních materiálů za různých podmínek.

Studijní materiály:

[1] Semerák, P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009.

[2] Brož J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

[3] Kvasnica, J.: Termodynamika. SNTL, Praha 1965.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24478805.html