Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D02OZE ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Technické a fyzikální principy obnovitelných zdrojů energie, energetická návratnost, vliv na životní prostředí, současné trendy.

Využití sluneční energie: (a) termické (princip, účinnost – teoretický výpočet i praktické experimentální určení), (b) fotovoltaická přeměna (fotovoltaický článek, p-n přechod).

Využití větru: hlavní typy větrných turbín, účinnost.

Využití biomasy: možnosti spalování, výroba bioplynu, ušlechtilá tekutá biopaliva.

Jaderná energetika: štěpení, fúze. Recyklace vyhořelého jaderného paliva.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Sluneční záření, ozáření skloněné plochy, globální záření, přímé a difúzní záření, albedo.

Kolektory pro přípravu teplé vody: základní typy kolektorů a jejich účinnost v závislosti na ozáření a teplotě.

Fotovoltaický článek: princip, voltampérová charakteristika, pracovní bod

Větrná energie: typy větrných turbín, princip činnosti, účinnost, výkonová křivka, koeficient využití

Spalování biomasy: výhřevnost, účinnost spalování, analýza spalin. Ušlechtilá biopaliva: bioplyn, bioetanol, bionafta.

Solární chlazení: sorpční, absorpční, s fotovoltaikou.

Jaderná energie, štěpná řetězová reakce, fúze. Přirozená radioaktivita.aktivita, poločas rozpadu, ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit studenty se základními principy obnovitelných zdrojů energie

Studijní materiály:

Literatura:

1) Karel Brož, Bořivoj Šourek: Alternativní zdroje energie

2) Jaromír Cihelka: Solární tepelná technika

3) Martin Libra, Vladislav Poulek: Solární energie, fotovoltaika, perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti

4) Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára, Petr Jevič: Biomasa: obnovitelný zdroj energie

5) Doporučené publikace v odborných časopisech.

Poznámka:

FMI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24453105.html