Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26HOD ZK 2P česky
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza.

Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických

subjektů při adaptivním a racionálním očekávání.

Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

Požadavky:

Zpracování studie na zadané téma

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí teorie hodnotové analýzy jako základu pro hodnotové inženýrství a hodnotový management v případech složitého manažerského rozhodování a jako podklad pro zpracování doktorských prací.

Studijní materiály:

Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell

Publishing, 2004

Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002

Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -

postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010

Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,

Maintenance and Operations, RS Means, 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24450705.html